Samen staan we sterk

Samen staan we sterk

Onze partners

De (belangen)organisaties waar stichting voor Ons zich mee verbindt, die Stichting voor Ons versterken en met wie we taboe doorbreken wereldwijd

Global Change Makers Network

Global Change Makers Network is een onafhankelijke internationale organisatie zonder partijbezit. Een wereldwijd platform en een katalysator om wereldwijde vrede en welvaart te manifesteren door samenwerkingsverbanden en inclusieve partnerschappen op te bouwen voor diepgaande systeemveranderingen.

Onze missie is om mensen in staat te stellen zich goed te voelen en een positieve sociale verandering te stimuleren. We bieden vaardigheden om waarde toe te voegen voor projecten voor sociaal welzijn voor een betere planeet.

https://www.changemakersnetwork.net

World Economic Summit

Het Summit is waar wereldwijde leiders, veranderaars, beïnvloeders en campagnevoerders samenkomen om te verbinden, betrokken te zijn, samen te werken, oplossingen aan te pakken en te plannen voor huidige en opkomende kritieke uitdagingen. Om collectieve vooruitgang te boeken zodat we onze planeet schoon, veilig en vredig kunnen houden op een verantwoorde wijze wordt het tijd om te stoppen met te praten, neem de controle.

www.WorldEconomicSymposium.com

Stichting Strijd Tegen Misbruik

Zet zich in voor slachtoffers van seksueel misbruik.
Wij ondersteunen slachtoffers en naasten voor een onbezorgde dag in deze moeilijk tijd en geven hulp en ondersteuning waar het mogelijk is.
Momenteel zijn wij in 8 verschillende landen actief en hebben ruim 50 sponsoren die ons steunen in onze strijd voor slachtoffers.
Stichting Strijd Tegen Misbruik zijn druk bezig om het beruchte “Pedohandboek” te verbieden zoals in Nederland en in andere landen.

Ook zijn wij bekend van de langere strijd tegen de pedoclub “Vereniging Martijn” die door de Hoge Raad is verboden en ontbonden is verklaard.
17 Juni 2019 hebben wij opnieuw aangifte gedaan tegen de oud leden van de “Vereniging Martijn” die kindermisbruik verheerlijken en propageren.

Even in het kort, wij pakken bij de bron aan!. Dat is onze “Strijd Tegen Misbruik”.

Voor meer informatie: www.strijdtegenmisbruik.nl

Stichting Marieke Seegers

Helaas moeten we ons allemaal hard blijven maken tegen kindermisbruik. Waar maak je het verschil? Dat is eigenlijk best een lastige. Er zijn zoveel jongens, meisjes, mannen en vrouwen die te maken hebben (gehad) met misbruik. En “je kan niet iedereen helpen”, toch blijf ik het proberen. Al jaren spreek ik jonge slachtoffers die graag het verleden een plaatsje willen geven om verder te kunnen maar ook ouderen die moeite hebben met het verleden. Hoe laat je dit verdriet achter je? Hoe ga je om met de schaamte en vaak ook het schuldgevoel, want ligt het allemaal niet aan jezelf? Herhaling van misbruik komt vaak voor wat deze gevoelens nog meer versterken. Dat kan en mag niet, niemand hoort te maken te krijgen met seksueel misbruik. 

Wij willen voorkomen dat er nog meer slachtoffers komen, dit door kleine kinderen te vertellen wat er allemaal mis is in deze grote soms boze wereld. Leren wat het verschil is tussen “aandacht uit liefde” of “aandacht uit lust.” Een hele klus en een moeilijke taak want kindermisbruik is nog steeds een groot onbesproken taboe. Samen met geweldige andere stichtingen zoals “Stichting voor ons”  moet het ons lukken het grote taboe dat kindermisbruik heet te doorbreken.

https://www.stichtingmariekeseegers.nl/

Nederland Heelt

NEDERLAND HEELT is een GRATIS digitaal platform met openbare maar ook ‘besloten’ fora die lotgenoten de ruimte bieden om hun verhaal binnen een veilige besloten omgeving te delen met anderen zonder dat de buitenwereld mee kan lezen.

Ben jij slachtoffer, maar heb je er uit angst of schaamte nooit over durven spreken? Neem dan eens geheel vrijblijvend een kijkje op het forum:

https://www.nederlandheelt.nl/

Mentaal Helpt

Psycho-Sociaal Counselor en Seksuoloog, met veel levenservaring en een frisse blik. Door mijn eigen levenservaringen heb ik veel gezien van angst-stoornissen, depressies en problemen met zelf-acceptie en seksualiteit. Dat wil ik graag verhelpen. Bij Mentaal Helpt, wil ik jouw helpen met problemen zoals sociale angsten, depressies of niet lekker in je vel zitten, en uitvogelen en accepteren wie je bent. 

Samen op weg naar jouw ‘Mental Health’ met Mentaal Helpt!

https://www.mentaalhelpt.com/

Lotgenoten seksueel geweld

Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) is een online platform voor vrouwen én mannen in Nederland en België die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik of seksueel geweld. Op LSG vind je veel informatie en kun je in contact komen met lotgenoten.

www.lotgenotenseksueelgeweld.nl

In-unity

Gespecialiseerd in institutionele traumatisering, een (eco)systemische benadering van trauma en school gerelateerd trauma. De traumatische gebeurtenis(sen) kunnen we niet meer weghalen maar het is mijn missie om de mogelijke gevolgen ervan te helpen voorkomen/ helen door kennis en bewustwording te bieden aan de mensen zelf.

Door mijn ‘helicopter view’ en inzicht in de processen en (interne en externe) factoren bij trauma kom ik vrij snel tot een analyse van de mogelijke oorzaken en ingangen. Daarnaast zijn; inzicht geven in processen, psycho-educatie, werken vanuit respect en verbinding met alle (of zoveel mogelijk) betrokkenen en motivering kwaliteiten, waarmee ik (vaak) binnen een aantal gesprekken mensen weer op weg kan helpen.

Ook professionals kunnen hiervoor een aanvraag doen maar uitsluitend met toestemming van  ‘hun’;  cliënt/ouders/voogd

https://www.in-unity.com/

Fonds slachtofferhulp Nederland

Fonds Slachtofferhulp zet zich als onafhankelijke, maatschappelijke organisatie al meer dan 30 jaar in voor slachtoffers in Nederland. Het doel van het fonds is dat álle slachtoffers de juiste hulp ontvangen, na een traumatische ervaring. Zodat zij een leven kunnen leiden dat niet in het teken staat van slachtofferschap. Op basis van eigen veerkracht én met de juiste hulp

https://fondsslachtofferhulp.nl/

Films for change

Stichting Films for Change maakt films over onderwerpen als thuisgeweld, kindermishandeling, genderongelijkheid en discriminatie. Onze benadering is empowerend, en we beogen sociale verandering te weeg te brengen.

Onze films maken deel uit van campagnes en trainingen, waarin ze een belangrijke tool vormen om de ogen van professionals, beleidsmakers, en een algemeen publiek, te openen voor de ervaringen van mensen die in moeilijke situaties verkeren. Ook leggen we inspirerende voorbeelden vast van hoe mensen hun leven weer op de rails kregen, en wat hen daarbij kracht gaf.

www.filmsforchange.nl

Stichting clubhuis Tiel

Clubhuis Tiel is een Stichting dat er voor bewoners en van bewoners van Tiel is. Leuke evenementen en activiteiten worden regelmatig georganiseerd

http://www.clubhuistiel.nl/
http://www.clubhuistiel.nl/

Aim Green

AIM GREEN is een team van professionals die adviseert, aanbeveelt, ondersteunt en implenteert in groene technologie, gemeenschapsontwikkeling, educatie en managementsystemen.

Samen met Asosiai BUMP Indonesia biedt Aim green alle kinderen in Indonesië gratis training in sociale vaardigheden en zelfontwikkeling voor carrière. BUMP zal op alle mogelijke manieren geld inzamelen om de training aan te bieden aan alle studenten voor elke school of kostschool en is gestart in West-Java.

http://armgreen.co.id/wp/about-us/

plan Angel

Plan Angel is een mensenrechtenorganisatie gericht op het bij elkaar brengen van familieleden die elkaar uit het oog zijn verloren, door adoptie. Naast het daadwerkelijk bij elkaar brengen van familieleden vindt Plan Angel het belangrijk dat mensen zich gesteund en begrepen voelen en zich bewust zijn van hun rechten en mogelijkheden. Sinds haar oprichting heeft Plan Angel diverse projecten opgestart met deze twee pijlers als basis.

https://planangel.com/

Stichting seksueel geweld

Slachtoffers van seksueel geweld ervaren enorme problemen op diverse gebieden, denk aan de doorgaans “normale” relaties ; binnen/buiten een gezin, relatie, vriendschappen, school en werk. Er heerst nog steeds een enorm taboe op seksueel geweld.

Wij zijn lotgenoten, ouders en partners en wij staan andere mede-lotgenoten geheel vrijwillig bij in hun hulpvraag met mogelijk advies. Deze website is voor en door lotgenoten. Het lezen van het forum kan een stimulans geven om ook eens een kijkje te nemen op de chatrooms, welke onderverdeeld zijn in slachtoffers algemeen, ouders/partners en mannelijke slachtoffers. Op de chat kun je ondervinden dat je soms maar een half woord nodig hebt, waarbij alle aspecten aan bod mogen komen.

https://www.seksueelgeweld

Schwarzwalder Fuchs stoeterij

Al meer dan 6000 jaar gaat het lot van paard en mens samen. En nog steeds staan veel mensen voor het raadsel ”paard. Wat hebben paarden toch dat ze een dergelijke onweerstaanbare aantrekkingskracht hebben op zoveel mensen? Waarom zoeken vele mensen zich zo ontspannen bij het paard? Paarden, ze zijn zo groot en sterk! Ze accepteren zoveel van de mens. Fysiek veruit de meerdere maar wij mensen kunnen maar aan blijven klungelen met deze goedzakken. Door meer van het paard te begrijpen kun je ook dichter bij jezelf komen. Bij het ”wie ben ik” bij je emoties, bij je gevoel voor waarden en normen en bij je verantwoordelijkheid.  Door meer van het paard te begrijpen kun je ook dichter bij jezelf komen. Bij het ”wie ben ik” bij je emoties, bij je gevoel voor waarden en normen en bij je verantwoordelijkheid. 

www.sfsn.nl

Symphony Group

Symphony Group is een advies- en handelsbedrijf die op weg gaat naar een duurzame toekomst en zijn trots op het vinden van oplossingen voor onze klanten en onze wereld, ongeacht wat de droomprojecten zijn (zolang ze op verantwoorde wijze bijdragen aan de groei van onze mensheid).

In de constant evoluerende wereld waar verandering en uitdaging gemeenschappelijke noemers zijn voor bedrijven over de hele wereld, begrijpen wij bij Symphony dit maar al te goed – of het nu technologie, ontwerp, planning, alternatieve financiering of gewoon oude out-of-the-box oplossingen zijn – wij graag uw vertrouwen verdienen om uw partner voor strategische oplossingen te zijn, zodat u zich kunt concentreren op uw kernkwaliteiten.

www.symphonyenergygroup.com

Bestrijding seksueel misbruik

Het steunfonds BSK heeft als doel het bestrijden van seksuele kindermishandeling.
Het steunfonds verstrekt subsidies aan organisaties die de positie van slachtoffers van seksuele kindermishandeling verbeteren en activiteiten ontplooien ter preventie van slachtofferschap of hulpverlening bieden aan slachtoffers

http://www.steunfondsbsk.nl