Verbinding

Verbinding

Elkaar verbinden

Op heel veel verschillende manier ervaren mensen veel onbegrip als het gaat om mishandeling, misbruik of verkrachting. Dit komt vaak omdat er over deze onderwerpen weinig wordt gesproken. Slachtoffers durven vaak uit schaamte en angst niet te praten over wat ze hebben meegemaakt. Mensen die dichtbij het slachtoffer staan zoals ouders, partner of familie durven er vaak uit schuldgevoel niet te praten wat er is gebeurd.

Er bestaan verschillende organisaties in Nederland die zich inzetten voor specifieke doelgroepen die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik, mishandeling of verkrachting waardoor het soms moeilijk kan zijn om de geschikte hulp te vinden.

Omdat juiste en goede ondersteuning en versterking heel belangrijk is voor lotgenoten en betrokkenen werkt stichting voor Ons met diverse stichtingen, verenigingen en organisaties samen om concrete hulp aan jong en oud aan te kunnen bieden als daar behoefte aan is.

Wil je weten met wie wij samenwerken?

samen-staan-we-sterk