Onze 5 pijlers

Onze 5 pijlers

Versterking

Wij weten hoe belangrijk het is om anderen te ontmoeten om te kunnen delen. Dit doen we onder meer door het organiseren van gratis bijeenkomsten voor lotgenoten en betrokkenen. Deze dagen zijn volledig verzorgd.

Ondersteuning

Eenzame gevoelens zorgen vaak voor een stukje isolatie. Wie bieden elkaar een luisterend oor en een veilige omgeving waarbij je een netwerk kan opbouwen.

Verbinding

Wij kennen de grote zoektocht om de juiste hulp te vinden die jou verder kan helpen. Daarom werken wij samen met andere stichtingen en hulpverleners. Altijd in overleg en vrijblijvend.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen waardoor wij niet alleen de taboes benoemen maar ook adviezen en aanbevelingen voordragen op beleidsniveau.

Voorlichting

Wij weten vanuit eigen ervaringen wat seksueel misbruik, mishandeling of verkrachting voor invloed kan hebben op je eigen leven maar ook op de omgeving en geven voorlichting vanuit ervaringsdeskundigheid.